Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Pharmacon™ Phòng Dược Phẩm Dòng Khí Xuống - Esco

Chi tiết

Phòng Khí Sạch Air Shower - Esco

Chi tiết

Infinity® Phòng Sạch Air Shower Pass Box - Esco

Chi tiết

Infinity® Phòng Sạch Trao Đổi - Cleanroom Transfer Hatch - Esco

Chi tiết

Soft Capsule® Phòng Sạch Vách Nhựa - Esco

Chi tiết

Enterprise™ Phòng Sạch Dòng Khí Thẳng - Esco

Chi tiết

Infinity® Hộp Trao Đổi Pass Box - Esco

Chi tiết

Tủ Treo Quần Áo - Esco

Chi tiết