Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-10MLXLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-20MLXLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-2XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-10XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-20XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-100XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-300XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-1000XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang