Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L12-10XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L12-20XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L12-50XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L12-200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L12-300XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L12-1200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Thay Đổi Khoảng Cách Dòng Pipet Lite - LA6-300XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Thay Đổi Khoảng Cách Dòng Pipet Lite - LA6-1200XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Thay Đổi Khoảng Cách Dòng Pipet Lite - LA8-50XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang