Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
0328.059.692

Bình Cấy Mô - Celline Bioreactor - Wheaton

Chi tiết

Lọ Vial Nắp Nhôm - Wheaton

Chi tiết

Lọ Vial Miệng Rộng Cổ Dài Nắp Nhôm - Wheaton

Chi tiết

Lọ Vial Nắp Vặn 15x45mm - Wheaton

Chi tiết

Lọ Vial Miệng Rộng Cổ Dài - Wheaton

Chi tiết

Lọ Vial Nhựa Có Ống Giới Hạn Dung Tích Thủy Tinh - Wheaton

Chi tiết

Lọ Vial Nắp Vặn - Wheaton

Chi tiết

Lọ Vial Polypropylen Nắp Vặn Có Sẵn Ống Giới Hạn Dung Tích - Wheaton

Chi tiết

Lọ Vial Miệng Rộng Nắp Vặn Có Sẵn Ống Giới Hạn Dung Tích - Wheaton

Chi tiết

Lọ Vial Miệng Rộng - Wheaton

Chi tiết