Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Chai Trung Tính & Phụ Kiện

Chi tiết

Chai Trung Tính Miệng Hẹp

Chi tiết

Chai Trung Tính Miệng Rộng

Chi tiết

Chai Phản Ứng Có Cánh Khuấy

Chi tiết

Chai Thép Không Gỉ

Chi tiết

Chai Nắp Vặn

Chi tiết

Chai Cổ Mài

Chi tiết

Chai Có Vòi

Chi tiết

Cốc Đốt

Chi tiết

Bình Tam Giác

Chi tiết

Bình Cầu

Chi tiết

Dụng Cụ Lưu Trữ

Chi tiết

Ống Nghiệm - Ống Ly Tâm

Chi tiết

Bình Hút Ẩm

Chi tiết

Đĩa Petri

Chi tiết

Bình Cấy Mô

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam

Chi tiết

Bình Định Mức

Chi tiết

Ống Đong

Chi tiết

Burette

Chi tiết

Pipette

Chi tiết

Phễu Thủy Tinh

Chi tiết

Cốc Lọc - Phễu Lọc

Chi tiết

Bình Cầu Cổ Mài

Chi tiết

Bình Phản Ứng

Chi tiết

Ống Sinh Hàn

Chi tiết

Phễu Nhỏ Giọt - Phễu Chiết

Chi tiết

Đũa Khuấy - Trụ Khuấy

Chi tiết

Co Nối - Kẹp - Phụ Kiện

Chi tiết

Dụng Cụ Thủy Tinh Khác

Chi tiết