Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Chai Trung Tính Miệng Rộng - GLS 80 - DURAN®

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Neubauer - ASSISTENT

Chi tiết

Lọ Vial Miệng Rộng - Wheaton

Chi tiết

Chai Trung Tính Nâu Miệng Rộng Có Mã Vết - GLS 80 - DURAN®

Chi tiết

Baume Kế - ASSISTENT

Chi tiết

Lọ Vial Miệng Rộng Nắp Vặn Có Sẵn Ống Giới Hạn Dung Tích - Wheaton

Chi tiết

Chai Trung Tính Trắng Miệng Rộng Có Phủ Nhựa - GLS 80 - DURAN®

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Thoma - ASSISTENT

Chi tiết

Lọ Vial Polypropylen Nắp Vặn Có Sẵn Ống Giới Hạn Dung Tích - Wheaton

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang