Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Buồng Đếm Tế Bào Thoma Mới - ASSISTENT

Chi tiết

Lọ Vial Nắp Vặn - Wheaton

Chi tiết

Chai Trung Tính Thành Dày - Carboy - DURAN®

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Fuchs-Rosenthal - ASSISTENT

Chi tiết

Lọ Vial Nhựa Có Ống Giới Hạn Dung Tích Thủy Tinh - Wheaton

Chi tiết

Nắp Vặn Xanh Dương Chai Trung Tính GLS 80 - DURAN®

Chi tiết

Nắp Vặn Trắng Chai Trung Tính GLS 80 Có Đĩa Đệm PSU - DURAN®

Chi tiết

Ống Đếm Hồng Cầu Có Chia Vạch - ASSISTENT

Chi tiết

Lọ Vial Miệng Rộng Cổ Dài - Wheaton

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang