Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
0328.059.692

Lọ Thủy Tinh Tròn Dùng Cho Nhuộm Lam - ASSISTENT

Chi tiết

Nắp Mài Thủy Tinh Nâu, Đầu Bằng, Lục Giác - DURAN®

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam - ASSISTENT

Chi tiết

Nắp Nhựa Polyethylene - DURAN®

Chi tiết

Bộ 3 Hộp Nhuộm Lam - ASSISTENT

Chi tiết

Nắp Mài Thủy Tinh Trắng, Đầu Bằng Lục Giác, Phần Mài Dài - DURAN®

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam Chữ Nhật - ASSISTENT

Chi tiết

Nắp Mài Thủy Tinh Trắng, Đầu Bằng Lục Giác, Phần Mài Ngắn - DURAN®

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam Tròn - ASSISTENT

Chi tiết

Nắp Thủy Tinh Phần Mài Chéo Góc, Đầu Bằng Lục Giác - DURAN®

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam Oval - ASSISTENT

Chi tiết

Chai Đựng Acid, Nắp Mài Chuẩn Có Nùm Cầm, Vai Xuôi, Nắp Thủy Tinh Đậy Ngoài - DURAN®

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam Tam Giác - ASSISTENT

Chi tiết

Chai Nhỏ Giọt, Thủy Tinh Soda-Lime - DURAN®

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam Nằm, Thủy Tinh SMG - ASSISTENT

Chi tiết

Chai Đong Liều Lượng Có Vòi Ở Đáy - DURAN®

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam Nằm, Thủy Tinh Soda - ASSISTENT

Chi tiết

Chai Thủy Tinh Có Vòi Mài Ở Đáy, Cổ Không Mài, Không Nút - DURAN®

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam Đứng Miệng Rộng, Thủy Tinh SMG - ASSISTENT

Chi tiết

Chai Thủy Tinh Có Vòi Mài Ở Đáy, Cổ Mài, Nắp Bằng Lục Giác - DURAN®

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam Đứng Miệng Rộng, Thủy Tinh Soda - ASSISTENT

Chi tiết

Chai Thủy Tinh Nắp Vặn GL 45 Có Vòi Khóa Vặn GL 32 Ở Đáy - DURAN®

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam Đứng Miệng Hẹp, Thủy Tinh SMG - ASSISTENT

Chi tiết

Khóa Thẳng PTFE Cho Chai Có Vòi Vặn GL 32 - DURAN®

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam Đứng Miệng Hẹp, Thủy Tinh Soda - ASSISTENT

Chi tiết

Vòng Đệm PTFE-Silicon Cho Vòi Nắp Vặn GL 32 - DURAN®

Chi tiết

Cốc Đốt Thấp Thành Có Mỏ - DURAN®

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam Thủy Tinh SMG, Dùng Cho Giá Đỡ Thủy Tinh - ASSISTENT

Chi tiết

Hộp Nhuộm Lam Thủy Tinh Soda, Dùng Cho Giá Đỡ Thủy Tinh - ASSISTENT

Chi tiết

Cốc Đốt Chịu Lực Thấp Thành Có Mỏ - DURAN®

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang