Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Ống Đong Chia Vạch Đế Lục Giác, Class A - DURAN®

Chi tiết

Ống Đong Thủy Tinh Có Nút Nhựa, Class A - DURAN®

Chi tiết

Bình Định Mức Thủy Tinh Trắng Nút Nhựa PE Mới, Class A, Chứng Nhận Theo Lô - DURAN®

Chi tiết

Bình Định Mức Thủy Tinh Trắng Nút Nhựa PE Mới, Class A, Chứng Nhận Riêng Lẻ - DURAN®

Chi tiết

Bình Định Mức Thủy Tinh Trắng Nút Nhựa PE Mới, Class A, Chứng Nhận Riêng Lẻ Theo Chuẩn USP 31 - DURAN®

Chi tiết

Bình Định Mức Thủy Tinh Trắng Nút Nhựa PE Mới, Class B - DURAN®

Chi tiết

Bình Định Mức Thủy Tinh Nâu Nút Nhựa PE Mới, Class A, Chứng Nhận Theo Lô - DURAN®

Chi tiết

Bình Định Mức Thủy Tinh Nâu Nút Nhựa PE Mới, Class A, Chứng Nhận Riêng Lẻ - DURAN®

Chi tiết

Dán Nhãn Lên Sản Phẩm DURAN Theo Yêu Cầu - DURAN®

Chi tiết

Chai Trung Tính Miệng Rộng - GLS 80 - DURAN®

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Neubauer - ASSISTENT

Chi tiết

Lọ Vial Miệng Rộng - Wheaton

Chi tiết

Chai Trung Tính Nâu Miệng Rộng Có Mã Vết - GLS 80 - DURAN®

Chi tiết

Baume Kế - ASSISTENT

Chi tiết

Lọ Vial Miệng Rộng Nắp Vặn Có Sẵn Ống Giới Hạn Dung Tích - Wheaton

Chi tiết

Chai Trung Tính Trắng Miệng Rộng Có Phủ Nhựa - GLS 80 - DURAN®

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Thoma - ASSISTENT

Chi tiết

Lọ Vial Polypropylen Nắp Vặn Có Sẵn Ống Giới Hạn Dung Tích - Wheaton

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Thoma Mới - ASSISTENT

Chi tiết

Lọ Vial Nắp Vặn - Wheaton

Chi tiết

Chai Trung Tính Thành Dày - Carboy - DURAN®

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Fuchs-Rosenthal - ASSISTENT

Chi tiết

Lọ Vial Nhựa Có Ống Giới Hạn Dung Tích Thủy Tinh - Wheaton

Chi tiết

Nắp Vặn Xanh Dương Chai Trung Tính GLS 80 - DURAN®

Chi tiết

Nắp Vặn Trắng Chai Trung Tính GLS 80 Có Đĩa Đệm PSU - DURAN®

Chi tiết

Ống Đếm Hồng Cầu Có Chia Vạch - ASSISTENT

Chi tiết

Lọ Vial Miệng Rộng Cổ Dài - Wheaton

Chi tiết

Ống Đếm Bạch Cầu Có Chia Vạch - ASSISTENT

Chi tiết

Lọ Vial Nắp Vặn 15x45mm - Wheaton

Chi tiết

Nắp Vặn Xanh Dương Chai Trung Tính GLS 80 Có Màng Lọc - DURAN®

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang