Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Airstream® Tủ An Toàn Sinh Học Class II Type B2 (Khí Xả Hoàn Toàn) - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ An Toàn Sinh Học Class III - Esco

Chi tiết

Labculture® Tủ An Toàn Sinh Học Class II Type A2 - Esco

Chi tiết

Labculture® Tủ An Toàn Sinh Học Class II (Độ Ồn Thấp) - Esco

Chi tiết

Labculture® Tủ An Toàn Sinh Học Class II Type B2 (Khí Xả Hoàn Toàn) - Esco

Chi tiết

Labculture® Tủ An Toàn Sinh Học Đáng Tin Cậy Class II Type A2 - Esco

Chi tiết

Streamline® Tủ An Toàn Sinh Học Class II - Esco

Chi tiết

Cytoculture® Tủ An Toàn Sinh Học Được Bảo Vệ Chì Class II - Esco

Chi tiết

Isoclean® Tủ Pha Hóa Chất (Tuần Hoàn) - Esco

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang