Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Tủ Lạnh Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - HR1 Series - Esco

Chi tiết

Tủ Đông Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - HF2 Series - Esco

Chi tiết

Tủ Đông Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - HF3 Series - Esco

Chi tiết

Tủ Đông-Lạnh Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - HC6 Series - Esco

Chi tiết

SubliMate® Tủ Đông Khô Dạng Nằm Cửa Trên Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - Esco

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-110V - MPR-110H - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-130 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-270 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-370 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-440 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-530 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-625 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-925 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-1160 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-1365 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-2100 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-130 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-270 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-370 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-440 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-530 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-625 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-925 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-1160 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-1365 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-2100 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-110V PRO - BBR-110H PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-130 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-270 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-370 PRO - EVERmed

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang