Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-370 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-440 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-530 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-625 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-925 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-1160 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-1365 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +0° Đến +15°C - LR-2100 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-110V PRO - BBR-110H PRO - EVERmed

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang