Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-130 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-270 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-370 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-440 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-530 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-625 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-925 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-1160 PRO - EVERmed

Chi tiết

Tủ Lạnh Trữ Máu +4°C - BBR-1365 PRO - EVERmed

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang