Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Tủ Sấy Có Quạt UF - Memmert

Chi tiết

Tủ Sấy Có Quạt UF_plus - Memmert

Chi tiết

Tủ Sấy UN - Memmert

Chi tiết

Tủ Sấy UN_plus - Memmert

Chi tiết

Tủ Sấy Có Quạt "Pass-through" UFP TS - Memmert

Chi tiết

Tủ Sấy "Paraffin" UN_pa - Memmert

Chi tiết

Tủ Sấy Tiệt Trùng Có Quạt SF - Memmert

Chi tiết

Tủ Sấy Tiệt Trùng Có Quạt SF_plus - Memmert

Chi tiết

Tủ Sấy Tiệt Trùng SN - Memmert

Chi tiết

Tủ Sấy Tiệt Trùng SN_plus - Memmert

Chi tiết

Tủ Sấy Hút Chân Không VO - Memmert

Chi tiết

Tủ Sấy Hút Chân Không Có Làm Mát VO_cool - Memmert

Chi tiết

Tủ Ủ Ấm Có Quạt IF - Memmert

Chi tiết

Tủ Ủ Ấm Có Quạt IF_plus - Memmert

Chi tiết

Tủ Ủ Ấm IN - Memmert

Chi tiết

Tủ Ủ Ấm IN_plus - Memmert

Chi tiết

Tủ Ủ Ấm CO2 INC_med - Memmert

Chi tiết

Tủ Ủ Mát Loại Nén Khí ICP - Memmert

Chi tiết

Tủ Ủ Mát Công Nghệ Peltier IPP - Memmert

Chi tiết

Tủ Ủ Mát Công Nghệ Peltier IPP_plus - Memmert

Chi tiết

Tủ Ủ Mát Dùng Để Lưu Trữ IPS - Memmert

Chi tiết

Buồng Điều Khiển Khí Hậu Liên Tục HPP - Memmert

Chi tiết

Buồng Điều Khiển Độ Ẩm HCP - Memmert

Chi tiết

Buồng Điều Khiển Khí Hậu ICH - Memmert

Chi tiết

Buồng Điều Khiển Môi Trường CTC256 / TTC256 - Memmert

Chi tiết

CelCulture® Tủ Ủ CO2 Nuôi Cấy Tế Bào - Esco

Chi tiết

Isotherm® Tủ Ủ Đối Lưu Cưỡng Bức Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - Esco

Chi tiết

Isotherm® Tủ Ủ Nhiệt Độ Thấp - Esco

Chi tiết

Isotherm® Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - Esco

Chi tiết