Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em
Tab an toàn, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

* Mô tả:

  • Túi lấy mẫu vô trùng, có tab đóng an toàn, phù hợp cho việc vận chuyển và lưu trữ tất cả các dạng vật liệu mẫu.
  • Cung cấp túi đựng đầy đủ an toàn, không gây ô nhiễm, đảm bảo kết quả phân tích đáng tin cậy.
  • Tiết kiệm, hiệu quả trong việc thu thập, lưu trữ và vận chuyển mẫu.
  • Có thể mở rộng miệng túi tối đa để thuận lợi đưa mẫu vào.
  • Giấy xác nhận vô trùng có sẵn trong mỗi hộp.
  • Có thể chứa vật liệu rắn, bán rắn và lỏng.
  • Không chứa R-NASE, D-NASE và Pyrogen.
  • Được sản xuất bằng vật liệu tuân thủ FDA và đáp ứng các tiêu chuẩn của USDA, ACIA.
  • Xuất xứ: Labplas

* Chi tiết kỹ thuật:

TWIRL'EM - TAB AN TOÀN, CÓ IN NHÃN, KHÓA 2 DÂY TRÒN - LABPLAS
Số Cat. Độ dày
(µm)
Kích thước
(mm)
Dung tích
(ml)
Cái/Hộp
EPR-3050 63 76 x 127 60 2 x 500
EPR-3070 63 76 x 178 130 2 x 500
EPR-3570 76 89 x 178 210 2 x 500
EPR-4575 63 114 x 190 355 2 x 500
EPR-4590 63 114 x 229 450 2 x 500
EPR-4512 63 114 x 305 800 2 x 500
EPR-4515 63 114 x 382 1200 2 x 500
EPR-5590 76 140 x 229 650 2 x 500
EPR45590 101 140 x 229 650 2 x 500
EPR-5515 76 140 x 382 1500 2 x 500
EPR-7012 76 178 x 305 1650 4 x 250
EPR47012 101 178 x 305 1650 4 x 250
EPR-7015 76 178 x 382 2500 4 x 250