Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
0328.059.692

Đĩa Kết Tủa Protein UNIFILTER FF

Chi tiết

Đĩa Protein Kinase Assay UNIFILTER

Chi tiết

Đĩa Tách UINIFILTER

Chi tiết

Đĩa UNIFILTER PCR Clean-up

Chi tiết

Đĩa BAC Prep UNIFILTER

Chi tiết

ELISA UNIFILTER

Chi tiết

Đĩa UNIFILTER Dye Terminator Removal

Chi tiết

Đĩa UNIFILTER Kết Dính DNA 384 Giếng

Chi tiết

Hệ Thống Chiết EtBr

Chi tiết

Benchkote & Benchkote Plus

Chi tiết

Các Chất Phản Ứng

Chi tiết

Bút Đánh Dấu Màng

Chi tiết

TurboBlotter

Chi tiết

Hệ thống Minifold II

Chi tiết

Hệ Thống Minifold I

Chi tiết

Giấy Blotting

Chi tiết

Màng Nytran Nylon

Chi tiết

Màng Westran PVDF

Chi tiết

Màng Optitran Nitrocellulose

Chi tiết

Màng Protran Nitrocellulose

Chi tiết

Nhãn Hai Màu Và Hệ Thống Phát Hiện

Chi tiết

MicroCaster Arrayer

Chi tiết

Hóa Chất Protein Array

Chi tiết

Bộ Kẹp Slide

Chi tiết

FAST Slide Buồng Ủ

Chi tiết

Kit Protein Array

Chi tiết

FAST Slide

Chi tiết

Protein Microarrays

Chi tiết

Thiết Bị Thu Thập Mẫu

Chi tiết

Chuẩn Bị Mẫu Plasmid/BAC

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang