Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Đĩa Kết Tủa Protein UNIFILTER FF

Chi tiết

Đĩa Protein Kinase Assay UNIFILTER

Chi tiết

Đĩa Tách UINIFILTER

Chi tiết

Đĩa UNIFILTER PCR Clean-up

Chi tiết

Đĩa BAC Prep UNIFILTER

Chi tiết

ELISA UNIFILTER

Chi tiết

Đĩa UNIFILTER Dye Terminator Removal

Chi tiết

Đĩa UNIFILTER Kết Dính DNA 384 Giếng

Chi tiết

Hệ Thống Chiết EtBr

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang