Giấy lọc hàm lượng kim loại thấp được xử lý bằng acid

Thương hiệu: Whatman
Liên hệ

Quá trình Ngâm chiết Độc tính (TPCL) là một thử nghiệm phân tích được thiết kế để xác định điện thế ngâm chiết trong bãi chôn rác đối với chất nhiễm bẩn hữu cơ và vô cơ nguy hiểm mà có thể tiềm ẩn di chuyển vào mạch nước ngầm, đe dọa nguồn nước uống.

* Được sử dụng cho phương pháp EPA 1311:

Lọc TCLP Whatman được chế tạo mà không dùng thêm vi sợi thủy tinh borosilicate với khả năng giữ hạt từ 0.6µm đến 0.8µm.

Các loại giấy lọc hàm lượng kim loại thấp được xử lý bằng acid có sẵn các đường kính 47mm, 90mm, 110mm, 125mm, 142mm, và 150mm. Loại giấy lọc 90mm được yêu cầu cho những mẫu dễ bay hơi và dùng với Zero Headspace Extractor. Loại giấy lọc 142mm được sử dụng điển hình với các mẫu không bay hơi trong một bình phù hợp.

Thông tin đặt hàng - Giấy lọc hàm lượng kim loại thấp được xử lý bằng acid
Số Cat.Mô tả

Giấy lọc hàm lượng kim loại thấp được xử lý bằng acid

1810-047TCLP, dia 47 mm, 100 tờ/hộp
1810-090TCLP, dia 90 mm, 50 tờ/hộp
1810-110TCLP, dia 110 mm, 50 tờ/hộp
1810-125TCLP, dia 125 mm, 50 tờ/hộp
1810-142TCLP, dia 142 mm, 50 tờ/hộp
1810-150TCLP, dia 150 mm, 50 tờ/hộp
popup

Số lượng:

Tổng tiền: