Giới thiệu chung về giấy lọc cellulose

Thương hiệu: Khác
Liên hệ

Các loại giấy lọc cellulose của Whatman được sản xuất từ sợi bông (cotton) chất lượng cao, đã được xử lý để đạt đến hàm lượng alpha cellulose tối thiểu là 98%. Các loại giấy lọc cellulose này được dùng cho việc lọc thông thường và khả năng giữ hạt giảm xuống còn 2,5 µm. Whatman đưa ra một sự lựa chọn rộng trong các kết hợp giữa khả năng giữ lại và tốc độ chảy để phù hợp với nhiều ứng dụng của phòng TN.

 

Các nhóm giấy lọc cellulose khác nhau làm tăng độ tinh khiết, độ cứng và khả năng chống chịu hóa chất.

 

Bảng chọn - Các bộ lọc cellulose   : Nguyên tố vết – Giá trị đặc trưng (μg/g giấy) 
Số142542Số142542
Aluminum< 0.521Iron563
Antimony< 0.02< 0.02< 0.02Lead0.30.20.1
Arsenic< 0.02< 0.02< 0.02Magnesium71.80.7
Barium< 1< 1< 1Manganese0.060.050.05
Boron112Mercury< 0.005< 0.005< 0.005
Bromine111Nitrogen2312260
Calcium185138Potassium31.50.6
Chlorine1308055Silicon20< 2< 2
Chromium0.30.30.7Sodium160338
Copper1.20.30.2Sulfur15< 5< 2
Fluorine0.10.20.3Zinc2.40.60.3
popup

Số lượng:

Tổng tiền: