Màng Polycarbonate khắc acid vết

Thương hiệu: Whatman
Liên hệ

* Đối với các úng dụng tính theo hóa chất môi trường nuôi cấy:

Whatman đưa ra các màng polycarbonate đối với các ứng dụng môi trường nuôi cấy.

* Đặc điểm và lợi ích

  • Đối với phân tích sự di chuyển của tế bào hướng về các tác nhân kích thích hóa học
  • Mỏng và đồng nhất; các lỗ hình trụ làm khả năng di chuyển tế bào nhanh
  • Giảm thời gian ủ và cần vô trùng
  • Đưa ra tiêu chuẩn không cần tác nhân làm ẩm (màng không có PVP) cho sự tăng bám dính của tế bào (bạch cầu trung tính hướng hóa chất)
Thông tin đặt hàng - Màng lọc Polycarbonate khắc acid vết môi trường nuôi cấy
Số Cat.Mô tả
Màng lọc môi trường nuôi cấy - Polycarbonate (Loại chuẩn)
Đường kính lỗ 2.0 μm
110611dia 25 mm, 100 tờ/hộp
Đường kính lỗ 3.0 μm
110412dia 13 mm, 100 tờ/hộp
110612dia 25 mm, 100 tờ/hộp
Đường kính lỗ 5.0 μm
110413dia 13 mm, 100 tờ/hộp
110613dia 25 mm, 100 tờ/hộp
Đường kính lỗ 8.0 μm
110414dia 13 mm, 100 tờ/hộp
110614dia 25 mm, 100 tờ/hộp
155814kích cỡ 25 x 80 mm, 100 tờ/hộp
Màng lọc môi trường nuôi cấy -  Polycarbonate (Không có PVP)
Đường kính lỗ 5.0 μm
150445dia 13 mm, 100 tờ/hộp
155845kích cỡ 25 x 80 mm, 100 tờ/hộp
Đường kính lỗ 8.0 μm
150446dia 13 mm, 100 tờ/hộp
155846kích cỡ25 x 80 mm, 100 tờ/hộp
popup

Số lượng:

Tổng tiền: